Archiv pro štítek: děti

Velikonoce v Ex Post

V Ex Post proběhla další tvůrčí dílna a výtvarný program pro MŠ i ZŠ s jarní a velikonoční tématikou. Kulturní centrum se opět zaplnilo dětmi a vrátilo se k jedné z nejmilejších forem psané komunikace.

Tradice a hodnota dopisování se postupem času začala z našeho života zcela vytrácet a přesunula se do mnohem více povrchní úrovně, která postrádá intimitu a hloubku. Ochuzujeme se tak o překvapení, kouzlo očekávání a sílu okamžiku, do kterého můžeme druhým vložit kousek nás samotných.

V průběhu tvoření jsme trochu experimentovali, vrátili se opět k tradici a tvořili velikonoční pohlednice, přání, známky i obálky.

Děkujeme za příjemně strávené dopoledne a přejeme krásné Velikonoce!

Víkendová jarní dílna pro děti a rodiče – Listovní tajemství 2

Zveme všechny tvořivé a kreativní děti s rodiči, které mají chuť navrátit se k tradici, na velikonoční výtvarnou dílnu. 

Tradice a hodnota dopisování se postupem času začala z našeho života zcela vytrácet a přesunula se do mnohem více povrchní úrovně, která postrádá intimitu a hloubku. Ochuzujeme se tak o překvapení, kouzlo očekávání a sílu okamžiku, do kterého můžeme druhým vložit kousek nás samotných. A právě Velikonoce, svátky jara, nám dávají opět příležitost, vrátit se zpět k jedné z nejmilejších forem psané komunikace.

Program probíhá nezávisle na programu sobotním.

 

Přijďte s námi prožít kreativní dopoledne. Probudíme bývalou poštu opět k životu!

Začínáme v 09:30, v Ex Post v Příčné 1.

Rezervace nutná, kontakt je uveden níže.

 

Doporučený věk: 7 – 12 let

Kapacita: 10 – 12 dětí s rodiči

Čas: 09:30 – 12:30

Odborný lektor: MgA. Veronika Šrejmová

Cena: 350 Kč za dítě a dospělého.

Rezervace, kontakt a bližší informace na tel.: 720 430 876 nebo na emailu: youth@pebe.cz

Těšíme se na Vás.

Víkendová jarní dílna pro děti a rodiče – Listovní tajemství

Zveme všechny tvořivé a kreativní děti s rodiči, které mají chuť navrátit se k tradici, na velikonoční výtvarnou dílnu.

Tradice a hodnota dopisování se postupem času začala z našeho života zcela vytrácet a přesunula se do mnohem více povrchní úrovně, která postrádá intimitu a hloubku. Ochuzujeme se tak o překvapení, kouzlo očekávání a sílu okamžiku, do kterého můžeme druhým vložit kousek nás samotných. A právě Velikonoce, svátky jara, nám dávají opět příležitost, vrátit se zpět k jedné z nejmilejších forem psané komunikace.

 

Přijďte s námi prožít kreativní dopoledne. Probudíme bývalou poštu opět k životu!

Začínáme v 09:30, v Ex Post v Příčné 1.

Rezervace nutná, kontakt je uveden níže.

 

Doporučený věk: 7 – 12 let

Kapacita: 10 – 12 dětí s rodiči

Čas: 09:30 – 12:30

Odborný lektor: MgA. Veronika Šrejmová

Cena: 350 Kč za dítě a dospělého.

Rezervace, kontakt a bližší informace na tel.: 720 430 876 nebo na emailu: youth@pebe.cz

Těšíme se na Vás.

Výtvarně vzdělávací program pro MŠ a ZŠ – Listovní tajemství

Zveme všechny tvořivé a kreativní děti z MŠ a ZŠ na velikonoční výtvarně vzdělávací program.

Tradice a hodnota dopisování se postupem času začala z našeho života zcela vytrácet a přesunula se do jiné, mnohem více povrchní úrovně, která postrádá intimitu a hloubku. Ochuzujeme se tak o překvapení, kouzlo očekávání a sílu okamžiku, do kterého můžeme druhým vložit kousek nás samotných. A právě Velikonoce, svátky jara, nám dávají opět příležitost, vrátit se zpět k jedné z nejmilejších forem psané komunikace.

Přijďte s námi prožít tvůrčí dopoledne. Probudíme bývalou poštu opět k životu!

 

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výtvarná výchova, Český jazyk a literatura, Občanská výuka

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura – výtvarná výchova, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost – občanská výchova

Program rozvíjí kompetence k umělecké činnosti, kompetence osobnostně-sociální, kulturní a komunikativní.

CÍLOVÁ SKUPINA: MŠ, 1. – 2. stupeň ZŠ

(obsah a forma je přizpůsobena cílové skupině)

TEMATICKÝ OKRUH: Velikonoce – svátky jara, pohlednice jako tradice, výtvarný experiment, dětská kresba

DÉLKA PROGRAMU: 120 minut, pozn.: konec programu je individuální, v závislosti na cílové skupině a jejích možnostech

OBSAH PROGRAMU: Velikonoce – svátky jara, dopisování jako tradiční forma psané komunikace, výtvarný experiment, tvorba pohlednic, obálek a vlastních známek.

CENA: 70 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

REZERVACE:  Min. 2 dny předem na uvedený kontakt.

KONTAKT: MgA. Veronika Šrejmová tel.: 720 430 876, email: youth@pebe.cz

Výtvarně vzdělávací program pro MŠ a ZŠ – Ilustruju-ILUSTRUJEME! 2

Doprovodný program s názvem Ilustruju-ILUSTRUJEME! 2, který navazuje na výstavu Daniela Špačka, nabízí dětem možnost popustit uzdu své fantazii a ponořit se tak do světa bez hranic a pravidel. Díky ilustraci, která nám dává příležitost být součástí světa, kde je možné tvořit přirozeně a bez zábran, můžeme vyjadřovat nejen své vyšší a svobodné snění, ale také nás samotné. Během programu se děti mohou seznámit nejen s prací ilustrátora, ale především si budou moci užít tvůrčí činnosti na téma ilustrace, které si pro ně Ex Post připravilo.

 

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výtvarná výchova, Dějiny umění, Český jazyk a literatura, Občanská výuka

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura – výtvarná výchova, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost – občanská výchova

Program rozvíjí kompetence k umělecké činnosti, kompetence osobnostně-sociální, kulturní a komunikativní.

CÍLOVÁ SKUPINA: MŠ, 1. – 2. stupeň ZŠ (obsah a forma je přizpůsobena cílové skupině)

TEMATICKÝ OKRUH: ilustrace jako hra, dětská kresba, spisovatel – malíř, imaginární svět

DÉLKA PROGRAMU: 90 – 120 minut, pozn.: konec programu je individuální, v závislosti na cílové skupině a jejích možnostech

OBSAH PROGRAMU: Ilustrace jako hra bez pravidel, stávám se ilustrátorem, povolání spisovatel – malíř.

CENA: 70 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

REZERVACE:  Minimálně 2 dny předem na uvedený kontakt.

KONTAKT: MgA. Veronika Šrejmová, tel.: 720 430 876, email: youth@pebe.cz

Víkendová dílna pro děti a rodiče v Ex Post – ilustruju-ILUSTRUJEME! 2

Pro velký úspěch a zájem opakujeme výtvarnou sobotní dílnu na stejné téma!

Zveme všechny tvořivé a kreativní děti s rodiči, které mají chuť popustit uzdu své fantazii!
Během programu se děti mohou seznámit nejen s prací ilustrátora, ale především si budou moci užít tvůrčí činnosti na téma ilustrace, které si pro ně Ex Post připravilo.

[ Facebook event ]

Výtvarná sobotní dílna nejen o práci a umění ilustrátora je doprovodným programem výstavy Daniel Špaček – Představte si něco co neexistuje.

„Práci s tím, co nám není pouze prvoplánově předkládáno a snahu o vedení k hlubšímu nazírání na okolní svět, pokládáme za jeden z podstatných vkladů pro kvalitní život, který můžeme dětem a mládeži poskytnout. Hravost, kreativitu a chuť zkoušet nové bychom měli u dětí rozvíjet různými způsoby a udržovat v nich tyto vlastnosti co nejdéle. A právě ilustrace nám dává příležitost být součástí světa, kde je možné tvořit přirozeně, bez zábran a vyjadřovat tak nejen své vyšší a svobodné snění, ale také nás samotné.“ 

Veronika Šrejmová, výtvarná edukátorka Ex Post, Praha

 

Přijďte s námi prožít kreativní sobotní dopoledne bez hranic a pravidel.

Začínáme v 09:30, v Ex Post v Příčné 1!

Rezervace nutná, kontakt je uveden níže.

 

Doporučený věk: 7-12 let
Kapacita: 10-12 dětí s rodiči
Termín: Sobota 11.3. 2017
Čas: 09:30-13:00
Odborný lektor: MgA. Veronika Šrejmová
Cena: 350 Kč za dítě a dospělého.

 

Rezervace, kontakt a bližší informace na tel.: 720 430 876 nebo na emailu: youth@pebe.cz.

 

Protože připravujeme a plánujeme další tvůrčí programy i dílny, založili jsme pro lepší organizaci facebookovou skupinu Ex Post – výtvarně vzdělávací programy pro děti. Budeme rádi, když se přidáte!

Těšíme se na Vás.

Výtvarná dílna Ilustruju – ILUSTRUJEME! 2

Protože Váš zájem o doprovodný program na téma ilustrace je velký, rozhodli jsme se uspořádat další víkendovou dílnu na stejné téma. Příjemné a kreativní dopoledne mohou děti se svými rodiči strávit v Ex Post opět v sobotu 11. března od 9:30 hodin.

Přijďte se s námi ponořit do světa, kde nemožné není překážkou!

[ Facebook event ] [ Událost na webu ]

Sobotní dílna je doprovodným programem výstavy Daniel Špaček — Představte si něco co neexistuje. Během programu se děti mohou seznámit nejen s prací ilustrátora, ale především si budou moci užít tvůrčí činnosti na téma ilustrace, které si pro ně Ex Post připravilo.

Začínáme v 09:30, v Ex Post v Příčné 1.

Rezervace nutná, kontakt je uveden níže.

Těšíme se na Vás.

Doporučený věk: 7 – 12 let
Kapacita: 10 – 12 dětí s rodiči
Termín: Sobota 11.3. 2017
Čas: 09:30 – 13:00
Odborný lektor: MgA. Veronika Šrejmová
Cena: 350 Kč za dítě a dospělého

Rezervace, kontakt a bližší informace na tel.: 720 430 876, nebo na emailu youth@pebe.cz.

Protože připravujeme a plánujeme další tvůrčí programy i dílny, založili jsme pro lepší organizaci facebookovou skupinu Ex Post – výtvarně vzdělávací programy pro děti. Budeme rádi, když se přidáte!

Malí ilustrátoři v Ex Post

Bývalá pošta v Příčné ulici v sobotu dopoledne ožila dětmi a ilustrací! Tato první víkendová dílna odstartovala v kulturním centru Ex Post výtvarně vzdělávací programy pro děti a mládež.

Souběžně probíhající výstava s názvem Představte si něco, co neexistuje a přítomnost samotného autora Daniela Špačka mohla malé i velké účastníky dílny – rodiče s dětmi motivovat k vlastní fantazijní tvorbě bez hranic.

V rámci programu se děti ve spolupráci s rodiči zaměřily především na rozvoj své představivosti. Pomocí nahodilé abstraktní tvorby začaly vznikat originální náměty nadpřirozených bytostí a světů, ze kterých děti postupnými kroky dotvářely ilustrace. Své nápady nakonec provázaly příběhem a vytvořily malé autorské knížky, které velmi dobře odrážely lehkost a důvtip jejich dětského světa.

Protože připravujeme a plánujeme další tvůrčí programy i dílny, založili jsme pro lepší organizaci facebookovou skupinu Ex Post – výtvarně vzdělávací programy pro děti. Budeme rádi, když se přidáte!

Těšíme se na Vás.

Výtvarně vzdělávací program pro MŠ a ZŠ – Ilustruju-ILUSTRUJEME!

Doprovodný program s názvem Ilustruju-ILUSTRUJEME!, který navazuje na výstavu Daniela Špačka, nabízí dětem možnost popustit uzdu své fantazii a ponořit se tak do světa bez hranic a pravidel. Díky ilustraci, která nám dává příležitost být součástí světa, kde je možné tvořit přirozeně a bez zábran, můžeme vyjadřovat nejen své vyšší a svobodné snění, ale také nás samotné. Během programu se děti mohou seznámit nejen s prací ilustrátora, ale především si budou moci užít tvůrčí činnosti na téma ilustrace, které si pro ně Ex Post připravilo.

 

VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výtvarná výchova, Dějiny umění, Český jazyk a literatura, Občanská výuka

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura – výtvarná výchova, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost – občanská výchova

Program rozvíjí kompetence k umělecké činnosti, kompetence osobnostně-sociální, kulturní a komunikativní.

CÍLOVÁ SKUPINA: MŠ, 1. – 2. stupeň ZŠ (obsah a forma je přizpůsobena cílové skupině)

TEMATICKÝ OKRUH: ilustrace jako hra, dětská kresba, spisovatel – malíř, imaginární svět

DÉLKA PROGRAMU: 120 – 180 minut, pozn.: konec programu je individuální, v závislosti na cílové skupině a jejích možnostech

OBSAH PROGRAMU: Ilustrace jako hra bez pravidel, stávám se ilustrátorem, povolání spisovatel – malíř.

CENA: 70 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

REZERVACE:  Minimálně 2 dny předem na uvedený kontakt.

KONTAKT: MgA. Veronika Šrejmová, tel.: 720 430 876, email: youth@pebe.cz

Víkendová dílna pro děti a rodiče v Ex Post – ilustruju-ILUSTRUJEME!

Výtvarná sobotní dílna nejen o práci a umění ilustrátora je doprovodným programem výstavy Daniel Špaček – Představte si něco co neexistuje.

Zveme všechny tvořivé a kreativní děti s rodiči, které mají chuť popustit uzdu své fantazii, na výtvarnou dílnu!
Během programu se děti mohou seznámit nejen s prací ilustrátora, ale především si budou moci užít tvůrčí činnosti na téma ilustrace, které si pro ně Ex Post připravilo.

Facebook event ]

„Práci s tím, co nám není pouze prvoplánově předkládáno a snahu o vedení k hlubšímu nazírání na okolní svět, pokládáme za jeden z podstatných vkladů pro kvalitní život, který můžeme dětem a mládeži poskytnout. Hravost, kreativitu a chuť zkoušet nové bychom měli u dětí rozvíjet různými způsoby a udržovat v nich tyto vlastnosti co nejdéle. A právě ilustrace nám dává příležitost být součástí světa, kde je možné tvořit přirozeně, bez zábran a vyjadřovat tak nejen své vyšší a svobodné snění, ale také nás samotné.“

Veronika Šrejmová, výtvarná edukátorka Ex Post, Praha

 

Přijďte s námi prožít kreativní sobotní dopoledne bez hranic a pravidel.

Začínáme v 09:30, v Ex Post v Příčné 1!

Rezervace nutná, kontakt je uveden níže.

Těšíme se na Vás!

 

Doporučený věk: 7-12 let
Kapacita: 10-12 dětí s rodiči
Termín: Sobota 25.2.
Čas: 09:30-12:30
Odborný lektor: MgA. Veronika Šrejmová
Cena: 350 Kč za dítě a dospělého.

 

Rezervace, kontakt a bližší informace na tel.: 720 430 876 nebo na emailu: youth@pebe.cz.