Aktuální nabídka výtvarně-vzdělávacích programů pro ZŠ a MŠ

ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

Obsah programů pro MŠ a ZŠ je koncipován dle platných rámcových vzdělávacích programů předškolního a základního vzdělávání vydaných MŠMT. Respektuje vzdělávací cíle a naplňuje vzdělávací záměry, které z rámcových vzdělávacích programů vyplývají. Dílčí cíle, obsažené v jednotlivých programech, naplňují cíle obecné a jsou s nimi v souladu.

– Rezervace: Min. 1 týden předem na uvedený kontakt.

MgA. Veronika Šrejmová – garant a lektor programů pro děti
tel.: 604 168 773
email: youth@pebe.cz

Jak se dělá galerie – program pro ZŠ

Jste zvídaví a zajímá Vás, jakým způsobem funguje galerie a jak vypadá cesta uměleckého díla? Jak se o ně galerie stará a jak se vystavují? Nahlédněte s námi do zákulisí. Během programu prožijeme cestu vlastního uměleckého díla od jeho vzniku až po společnou mini výstavu.

– Délka programů: 90 – 120 minut

Pozn.: Konec programu, jeho obsah i forma je individuální v závislosti na cílové skupině a jejích možnostech. Lze na míru domluvit předem.

– Cena: 70 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma.

Galerie znovu poštou – program pro ZŠ

Pomozte nám probudit bývalou poštu opět k životu a vytvořte si s námi své vlastní a originální pohlednice. Tradice dopisování se postupem času začala z našeho života zcela vytrácet a přesunula se do úrovně, která postrádá hloubku. Ochuzujeme se tak o překvapení, kouzlo očekávání a sílu okamžiku, do kterého můžeme druhým vložit kousek nás samotných.

– Délka programů: 90 – 120 minut

Pozn.: Konec programu, jeho obsah i forma je individuální v závislosti na cílové skupině a jejích možnostech. Lze na míru domluvit předem.

– Cena: 70 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma.

Z galerie do pohádky a zpět – program pro MŠ

Galerie nemusí být jen o umění, ale také o dobrodružství, kouzlech a záhadách. Obzvlášť, když se jedná o bývalou poštu. Co vše se může dít v zákulisí? Pomůžete nám to odhalit? Budeme si povídat, dozvíme se spoustu zajímavých věcí, ale především budeme tvořit!

– Délka programů: 60 – 90 minut

Pozn.: Konec programu, jeho obsah i forma je individuální v závislosti na cílové skupině a jejích možnostech. Lze na míru domluvit předem.

– Cena: 70 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma.