Tag Archives: keynote

TRANS(E)MISSION – mezinárodní výstava umění nových médií

Expozice novomediálního umění atakujícího hranice psychofyzických omezení lidstva! Nic menšího to není.
Lepšími lidmi digitálně?

Tvrzení 1. – Největším ohrožením pro umělou inteligenci by bylo to, že ji „oživí“ obyčejní lidé; jak jinak než k obrazu svému?
Tvrzení 2. – Mezi nejfalešnější představy dnešní západní civilizace patří ta, že technologie jsou čímsi ne-lidským a že v nich leží naděje i hrozba nového světa zbaveného humánnosti.
Souhlasíte?

Týdenní program pořádaný mezinárodním centrem pro umění a nové technologie CIANT v Ex Postu upozorní na uměleckou reflexi technologizace lidství samého – tedy pozor: nikoliv vlivu technologií na každodenní život běžného člověka, jak bývá běžné v rámci mnoha a mnoha expozic, výstav a kurátorských záměrů. Trans(e)Mission se ptá po možnostech posunu definice lidskosti díky technologiím (digitální biologie, genové inženýrství, simulace umělých inteligencí, virtuální a augmentované reality apod.), nebo alespoň po zážitku vymykajícím se hranicím každodennosti a dosud aplikovaným psychofyzickým limitům člověčenstva.

A tak se v prostoru Ex Post můžete doslova (a slovně) konfrontovat s „instalací“ umělé inteligence. Budete mít možnost setkat se zde s aktuálními uměleckými díly atakujícími biologické hranice lidství a simulujícími vědomí a osobnost běžící na digitálním enginu.

Vedle možnosti zakusit strojovou (a organickou) jinakost tu ale bude i možnost zúčastnit se debaty na témata spojená s překračováním hranic lidskosti, extremitou, etickou a morální omezeností současné západní vědy i s rolí umění v tomto kontextu. – Výstavu totiž navštíví řada českých i zahraničních expertů, aby představili tendence v současném novomediálním umění jako tendence pohříchu eticky a morálně relevantní.

[ Facebook Event ]

HeadScansemiprofileRight

Program:

Výstava Trans(e)mission Exposed: 16.-19.11.2015
Setkání s umělcem a dílem: 18.11.2015, 20:00
Etický panel Vstaň a choď!: 19.11.2015, 19:00

Hosté panelu:

Anna Dumitriu (UK, The UK Clinical Research Consortium)
Bobbie Farsides (UK, Brighton and Sussex Medical School)
Ivor Diosi (SR)
Claudia Lastra (UK, The Arts Catalyst)
Espen Gangvig (Nor, TEKS)

Vystavující umělci:

Ivor Diosi (SK): Molding the Signifier – komplexní interaktivní instalace propojující organický a digitální vesmír.
Lze navázat kontakt s umělou inteligencí, jejíž “život” závisí na vývoji bakteriální kultury, která roste v přítomnosti návštěvníka instalace?
Silver (CZ/NOR)

Pořádá:

CIANT - Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie v Praze
Ex Post - Místo pro kulturu a vzdělávání

Packet 1 — Nové technologie a site specific instalace v propagaci

 

Jak nové technologie a interaktivní design pomáhají eventům?
Na to i mnohé další odpoví experti nejen z Berlína. [rezervace]

První plánovanou kulturní událostí prostoru Ex Post je seminář Packet 1, zahajovací díl řady seminářů, workshopů a přednášek zaměřených na témata týkající se nových řemesel.

WHITEvoid

ExPost_Packet1-1-e

 

Packet 1 — představí proces příprav komplexních projektů jako jsou interaktivní, světelné a kinetické instalace pro propagaci. Od trvalých site specific instalací pro architekturu, až po trendy ve výstavnictví a eventech. Za podpory hlavního partnera se nám podařilo sezvat světové špičky oboru, které představí nejen konkrétní výsledky své práce, ale pokusí se posluchače obeznámit s trendy, které dozajista neminou ani náš trh.
Program je sestaven tak aby obohatil i pokročilejší posluchače. V Ex Post se klade důraz na praktickou stránku věci, a proto organizátoři oslovili především ty kolegy, kteří působí ve vývoji a produkci.


FELD

 

Přednášející
Christopher M. Bauder — je berlínský designér a umělec zaměřený především na převody informačních dat do objektů a celých prostředí. Je zakladatelem multidisciplínárního studia WHITEvoid, které tvoří specialisté od elektronického inženýrství a interaktivního designu až po interiérový design.
 joreg a Tebjan Halm — je spoluzakladatel skupiny vvvv a core-developer víceúčelového software vvvv, který je celosvětově rozšířeným nástrojem např. pro tvorbu generované grafiky a panoramatický projekcí pro monumentální interiery a scény.
Matthew Karau — leta působil ve studiu ART+COM v Berlíně jako přední HW vývojář a mechanik. Vedl po této stránce i studenty prof. Joachima Sautera na UdK. Poslední roky učí na New York University of Abud Dhabi.
Dita Malečková — přednáší o filozofii, umění, kultuře a nových médiích na Studiích nových médií FF UK. Zároveň je doktorandkou Informační vědy a ve svém výzkumu se věnuje vztahu obrazu, lidského vnímání a výpočetních technologií.
Benjamin Maus — je jedním z nejtalentovanějších studentů prof. Joachima Sautera berlínské UdK. Po praxi ve studiu ART+COM spoluzaložil studio digitálních řemesel FELD, ve kterém se věnuje přípravě konceptů, ale zejména technické realizaci.


 

Pořádá a moderuje
Prokop Bartoníček — je výtvarník pohybující se na pomezí umění a technologie. Studoval na berlínksé UdK a pražské UMPRUM. V showroom 22PRESENTS několikrát představil berlínskou experimentalní scénu. Spoluzaložil studio pebe/lab a nyní startuje kulturní prostor Ex Post. [twitter]


 

Témata přednášejících
Dita Malečková — UK Praha — o vztahu obrazu, lidského vnímání a technologií
Matthew Karau — NYU Abu Dhabi — o trendech současnosti a budoucnosti
Christopher M. Bauder — WHITEvoid — o praxi úspěšné produkce od zadání po realizaci
Benjamin Maus — FELD — o chybách a zdarech experimentálního studia
joreg a Tebjan Halm — vvvv, checksum5 — o moderních nástrojích pro tvorbu grafiky


 

Rezervujte si akreditaci pomocí on-line formuláře. Platnost rezervace vám potvrdíme do 24 hodin všedního dne. Počet účastníků je omezen na 50 posluchačů.
Účastnický poplatek činí 3 000 Kč + DPH, tj. celkem 3 630 Kč. Poplatek uhrazujte pouze s potvrzenou rezervací na účet společnosti Event Arena s.r.o., 238962365/0300, vedený u ČSOB, Praha 3. Jako variabilní symbol uveďte IČ vaší společnosti.

Rezervační formulář


 

Občerstvení a polední menu připraví restaurace Jiná Krajina. Neformální setkání přednášejících a posluchačů proběhne v rámci akce BONES v podniku Groove Bar, kde zahraje DJ Eva Porating. Prezentace zahraničních hostů zazní v anglickém jazyce.


loga mix 07


New needs need new techniques. And the modern artists have found new ways and new means of making their statements.. the modern painter cannot express this age, the airplane, the atom bomb, the radio, in the old forms of the Renaissance or of any other past culture.

“The modern artist is working with space and time and expressing his feelings rather than illustrating.”

— Jackson Pollock