Gizela Šabóková: Torza

Ex Post Vás zve na výstavu konanou mimo vlastní prostory.

Srdečně vás zveme na vernisáž retrospektivní výstavy „Torza“ sklářské výtvarnice Gizely Šabókové, která proběhne v pražské Nové síni od 28. dubna do 19. května ku příležitosti životního jubilea autorky. Zároveň půjde o její první samostatnou výstavu v České republice po téměř dvaceti letech.
Výstava bude zahájena 27. 4. v 17 hodin.

Expozice bude nejen ohlédnutím za tvůrčím životem Gizely Šabókové, ale i předzvěstí její chystané biografie, která bude publikována letos na podzim.

„Životnost výrazu mnohých jejích plastik sice zřetelně není závislá pouze na efektu skla a síla jejich výrazu by nepochybně vyzněla i při zpracování do jiného materiálu, ale je to právě sklo, které, byť mnohdy ve formě pouhého drobného prosvítajícího či zářícího detailu v mohutném tvaru, staví k stroze syrovému výrazu celku protiváhu prvku jemné emotivnosti.“
(Ivo Křen, Východočeské muzeum v Pardubicích)

We cordially invite you to the opening of the retrospective exhibition “Torso” by the glass artist Gizela Šabóková, which will take place in Prague’s Nová síň from April 28 to May 19 on the occasion of the author’s life anniversary. It will also be her first solo exhibition in the Czech Republic in almost twenty years. The exhibition opening will take place on April 27 at 5 PM.
The exhibition will not only look back on the creative life of Gizela Šabóková but also a harbinger of her upcoming biography, which will be published this autumn.

“Although the durability of the expression of many of her sculptures does not depend only on the effect of glass, the strength of her expression would undoubtedly be pronounced if processed into another material. But it is precisely glass that adds to the austere raw expression of the whole, a counterweight to the element of subtle emotionality.”
(Ivo Křen, East Bohemian Museum in Pardubice)