Category Archives: Uncategorized

Nové a velké práce Jakuba Roztočila

V rámci dlouho probíhající spolupráce Ex Post a Jakuba Roztočila, o které jsme vás informovali minulý rok v listopadu, vzniká celá řada nových prací autora. Poslední kusy mají úctyhodné proporce a budou u nás k vidění již toto září.
Kurátorem výběru pro chystanou expozici, s názvem Rozlité konstelace, bude Jan Kudrna. Ten se s Jakubem nedávno potkal v jeho atelieru a své první postřehy formuloval v následujícím textu.

Malba jako médium je, jak se dnes populárně tvrdí, „otevřená platforma“, která pokrývá téměř vše, co se jen trochu vztahuje k základní rovině obrazu. V případě Jakuba Roztočila je výchozí autorský kód posunutý do jiné roviny. Jakub, jak sám říká, je sochařem, jak školením, tak svou podstatou. Maluje obrazy, které jsou určitým přepisem zdrojové hudební skladby do vizuálního výstupu v podobě malovaného obrazu.

Malba je navíc generována strojem, který je téměř autonomním objektem, sochou, jenž však není schopen fungovat bez autentické autorovy intervence. Jsou tedy Roztočilovy malby určitým derivátem sochy, které produkují malbu jako svou bytostnou součást?

Jakkoliv může tato metoda tvorby působit odosobněně, z určitého pohledu není silnější autorské autenticity než té, která je založena na tak promyšleném technickém a konceptuálním základu. V Janově evangeliu stojí: „Na počátku bylo Slovo…“ V případě Jakuba Roztočila stojí na počátku jeho malby zvuk.

Určitým způsobem není celý proces nic jiného než převedení zvuku, jako zcela autentického autorského projevu, do vizuální podoby. Nakolik je tvorba jednotlivé zdrojové skladby odvislá od možného (či předpokládaného?) vizuálního výsledku? Nebo je celý velmi sofistikovaný proces ve výsledku přísně řízen dílem náhody? Zásadní zůstává neopakovatelná možnost zhmotnění zvukové stopáže a posunutí jednoho segmentu osobní tvůrčí energie do sféry čisté vizuality, která je podpořena striktní barevnou doktrínou základní palety.

Přičemž technologické atributy umožňují základní barevné škále ve výsledku utvářet téměř nekonečné množství kombinací.

Výstava bude zahájena ve středu 13. 9. (od 18.00) a potrvá do 5. 10. 2023. Přesné otevírací časi si ověřujte zde.

Webová stránka Jakuba Roztočila zde.

Harness Workshop (vol. 6)

Po delší době je zde další workshop! Vyrábět bude možné několik návrhů, v černé i bílé. Včetně těch pánských s praktickými kruhy.
Darujte Harness Workshop jako vánoční dárek. Lednový termín se sníženou cenou je pro to ideální.

Minulé workshopy s Monikou Lepschy byly tak úspěšné, že jsme se rozhodli připravit pro vás další termíny.
Vyrobit si budete moci pánský či dámský, černý či bílý model harnessu, který Monika připravuje exkluzivně pro pražský kolektiv organizující vyhlášené „secret parties“.

” Luxusní dámské harnessy, vyráběné ručně z kvalitní černé či bílé kůže, se kompletují z několika variant horních a dolních dílů. Díky tomu si budete moci sestavit ten jedinečný kus pro Vás.

Pánský model je sice jeden, jeho součástí jsou však unikátní 3D tištěná, různě barevná madla. Ty přináší mnoho nových příležitostí k partnerské hře a radikálně tak mění funkci těchto oblíbených módních doplňků. “

Jak večerní workshop probíhá?

Zkušený designér se účastníkům věnuje intenzivních pět hodin, během kterých si každý vyzkouší všechny potřebné postupy pro výrobu kožených módních doplňků. A ještě si u toho stihnou dát pár drinků.
Lektorem prvních tří dílů našeho harness workshopu byl berlínský návrhář Jasa Gladez, spoluzakladatel značky Degenerotika, která si ve zpracování kůže nezadá se značkami jako Zana Bayne či Fleet Ilya. Monika Lepschy je díky své dlouholeté práci pro Brašnářství Tlustý jistě adekvátním nástupcem.
Pro úspěšné absolvování kurzu nepotřebujete žádné předešlé zkušenosti v oboru. Z večerní dílny pro osm účastníků si krom zkušeností a zážitků odnesete vlastní kožený harness s puncem značky, který běžně stojí několik tisíc.

Harness a košile

Tyto extravagantní módní doplňky, dříve odkazující spíše k subkulturám balancujícím na hraně dekadence, jsou dnes velmi populární a stávají se častěji součástí outfitů žen a mužů i na veřejných společenských akcích. Jejich přednostmi jsou jednoduchost a variabilita, hodí se nejen na holé tělo, ale především ke košilím i šatům. Přírodní materiály nejvyšší kvality, z kterých jsou tyto doplňky vyrobeny, umožňují harnessy kombinovat téměř se vším. Nejen proto je výroba takového harnessu dobrou investicí.

Kde, kdy a za kolik?

Účast na workshopu včetně materiálu činí 4.700 korun. Akce proběhne v úterý 22. 11., 6. 12., 8. 12. a 10. 1, od 18 hodin, v galerii kulturního centra Ex Post v Praze.
První odkaz vás zavede na eshop, kde si vyberete návrh jenž chcete sami zhotovit. Druhý odkaz vás nasměruje na nákup kurzovného, kde daný návrh upřesníte.

Covid-19

Aktuálně žádná omezení pořadatel vyžadovat nemusí. Pořadatel si však vyhrazuje právo měnit protipandemické podmínky účasti kdykoli a bez povinosti vracet vstupné.

Anti Conflict Team začal pracovat

Začíná audiovizuální výstava, na které spolupracují ukrajinští, ruští a čeští umělci. Zahájení proběhne 17. 8. v 19 hodin a jeho součástí bude i živý telemost spojující Kyjev, Prahu a další města Evropy.
Projekt vyvrcholí 15. 9. telemostem mezi Prahou a Kyjevem, který začne ve 14:30.

Válka na Ukrajině trvá už půl roku. Našemu zraku se možná už trochu ztrácí, přesto však nijak nepolevuje a její hrůzy se nezmenšují.
Veřejný zájem o konflikt na Ukrajině slábne úměrně s tím, jak přestává být „mediální novinkou“. V evropské společnosti se krom toho stále více projevují xenofobní tendence.
Ex Post vyzvalo české, ukrajinské i rusky mluvící umělce ke spolupráci na projektu Anti Conflict Team.

Ukrajinský fotograf Maksym Izotov portrétoval v minulých lepších časech své přátele. Mnoho z nich dnes následkem války žije na různých místech Evropy. Jak se změnil jejich život? Jak se k nim chovají v novém domově? Jak vidí svoji budoucnost? To zjišťuje společná videokonference autora a jeho dokumentovaných přátel.

Elizaveta Marinova, novomediální umělkyně z Novosibirsku, připravila instalaci sestavenou ze dvou nabílených televizorů. Obraz však neemitují zevnitř, dopadá na ně zvenčí. Jeden televizor zobrazuje s válkou související sestřihy ze západního zpravodajství, druhý z médií proruských.

Lucie Svobodová je etablovaná česká multimediální umělkyně, která zde představuje list ze svého vizuálního deníku. Animace z roku 1989 vytvořená na dobové výpočetní technice zobrazuje její vzpomínku na přítomnost ruských vojsk v Československu v roce 1968.

Projekt Praho!, za kterým stojí anonymní kolektiv pracující s veřejným prostorem, vytvořil software, nástroj vox populi, který návštěvníkům umožní vyjádřit se přímo do prostoru expozice. Pokud se rozhodnou odpovědět na připravenou sociologicko-osobní otázku, zvukový záznam jejich odpovědi začne cirkulovat prostorem galerie.

Uprostřed prostoru galerie je vyskládán kruh z židlí. V kruhu jsou si všichni rovni. Přijďte s námi diskutovat a pozvěte k nám i ty, kteří mají na válku na Ukrajině, i na její dopady ve společnosti odlišné názory.

Vystavující:
Maksym Izotov (Ukrajina)
Elizaveta Marinova (Rusko)
Praho! (Česko)
Luci Svobodová (Česko)

Iniciátor projektu: Prokop Bartoníček
Odborné konzultace: Mgr. Kamil Nábělek, Ph.D.

Facebook Událost

Otevírací dny:
17. 8. od 19:00 do 22:00
18. 8. od 17:00 do 19:00
19. 8. od 17:00 do 19:00
20. 8. od 17:00 do 19:00
24. 8. od 17:00 do 19:00
25. 8. od 17:00 do 19:00
26. 8. od 17:00 do 19:00
27. 8. od 17:00 do 19:00
31. 8. od 17:00 do 19:00
15. 9. od 14:00 do 16:00

Open Call projektu “Anti Conflict Team”

Ex Post se rozhodlo oslovit české, slovenské, ukrajinské a ruské umělce ke spolupráci na projektu.

Illustrative photo: Guernica by Pablo Picasso, el Palazzo Reale, Milán (1953)

(English bellow.)

Válka na Ukrajině trvá již přes tři měsíce, během nichž byly v zemi zabity tisíce civilistů a opustilo ji šest milionů lidí.
Míra solidarity, kterou Česko projevilo bezprostředně po jejím vypuknutí byla velká. Demonstrace, veřejné sbírky, dary.
Po čtvrt roce, kdy se konflikt odehrává pouze na východě Ukrajiny, a kdy je jasné, že Putin nebude mít sílu pokračovat na západ, zdá se, že tato válka u nás přestává být zásadním tématem. V ulicích českých měst již vidíme ukrajinskou vlajku zřídka, demonstrace se nekonají, peněz i věcí ve sbírkách ubývá.

S doznívající razancí veřejné podpory napadené zemi, která bez přehánění zcela jistě brání i nás, přichází vlna nezájmu a diskuse o přílišné rozhazovačnosti a upřednostňování uprchlíků na úkor místních. Toho začínají využívat populisté. Myslíme si, že právě v této chvíli přichází řada na umění!

Ex Post se rozhodlo oslovit české, slovenské, ukrajinské, běloruské a ruské umělce ke spolupráci na projektu s názvem „Anti Conflict Team“. Kulturní centrum tak do projektu mimo kurátorských a organizačních prací vkládá dva měsíce možnosti využívat jeho prostory, a to především pro výstavy, performance a diskuse.
Přesné časování a dramaturgie letního projektu bude možné po pečlivém zpracování přihlášek, které bude možné zasílat do konce června.

Témata přihlašovaných prací jsou volná, musí však určitým způsobem zpracovávat aktuální konflikt na Ukrajině, jeho souvislosti, důvody nebo následky.

Toto jsou okruhy, které by mohli hlásícím se umělcům v hledání témat pomoci:
• Umění jako nástroj proti totalitě
• DIY v době války
• Dezinformace
• Rusofobie a kolektivní nevina
• Národní trauma
• Krásné umění v době temna
• Lidové řemeslo v emigraci

Harmonogram:
Uzavírka přihlášek: 30. 6. 2022
Trvání programu v Ex Post: 1. 7. – 31. 8. 2022


The war in Ukraine has been going on for over three months, during which thousands of civilians were killed and six million people fled.
The degree of solidarity that Czechia showed immediately after its outbreak was significant. Demonstrations, public collections, gifts.
After a quarter of a year, when the conflict is taking place only in eastern Ukraine and when it is clear that Putin will not have the strength to continue to the west, this war no longer seems to be an essential issue in our country. We rarely see the Ukrainian flag on the streets of Czech cities; there are no demonstrations, and money and things in the collections are dwindling.

With the fading urgency of public support for the invaded country, which indeed defends us without exaggeration, comes a wave of disinterest and debate about over-scattering and favoring refugees at the expense of locals. Populists are starting to take advantage of this. We think now is the time for art!

Ex Post has decided to address Czech, Slovak, Ukrainian, Belarus and Russian artists to collaborate on an “Anti Conflict Team” project. In addition to curatorial and organizational work, the cultural center invests two months of using its space in the project, especially for exhibitions, performances, and discussions.
The exact timing and dramaturgy of the summer project will be possible after carefully processing applications, which will be possible to send by the end of June.

The topics of the submitted works are free, but they must somehow deal with the current conflict in Ukraine, its context, reasons, or consequences.
Here are some areas that might help sign-in artists find topics:
• Art as a tool against totalitarianism
• DIY during the war
• Disinformation
• Russophobia and collective innocence
• National trauma
• Beautiful arts in the dark times
• Folk crafts in the exile

Time plan:
Deadline for applications: June 30, 2022
Program duration: July 1 – August 31, 2022

Gizela Šabóková: Torza

Ex Post Vás zve na výstavu konanou mimo vlastní prostory.

Srdečně vás zveme na vernisáž retrospektivní výstavy „Torza“ sklářské výtvarnice Gizely Šabókové, která proběhne v pražské Nové síni od 28. dubna do 19. května ku příležitosti životního jubilea autorky. Zároveň půjde o její první samostatnou výstavu v České republice po téměř dvaceti letech.
Výstava bude zahájena 27. 4. v 17 hodin.

Expozice bude nejen ohlédnutím za tvůrčím životem Gizely Šabókové, ale i předzvěstí její chystané biografie, která bude publikována letos na podzim.

„Životnost výrazu mnohých jejích plastik sice zřetelně není závislá pouze na efektu skla a síla jejich výrazu by nepochybně vyzněla i při zpracování do jiného materiálu, ale je to právě sklo, které, byť mnohdy ve formě pouhého drobného prosvítajícího či zářícího detailu v mohutném tvaru, staví k stroze syrovému výrazu celku protiváhu prvku jemné emotivnosti.“
(Ivo Křen, Východočeské muzeum v Pardubicích)

We cordially invite you to the opening of the retrospective exhibition “Torso” by the glass artist Gizela Šabóková, which will take place in Prague’s Nová síň from April 28 to May 19 on the occasion of the author’s life anniversary. It will also be her first solo exhibition in the Czech Republic in almost twenty years. The exhibition opening will take place on April 27 at 5 PM.
The exhibition will not only look back on the creative life of Gizela Šabóková but also a harbinger of her upcoming biography, which will be published this autumn.

“Although the durability of the expression of many of her sculptures does not depend only on the effect of glass, the strength of her expression would undoubtedly be pronounced if processed into another material. But it is precisely glass that adds to the austere raw expression of the whole, a counterweight to the element of subtle emotionality.”
(Ivo Křen, East Bohemian Museum in Pardubice)

Odolné Trička a tisky? Podpoří Ex Post v nelehké době!

Odolnost je vlastnost, která je zapotřebí pro překonávání nečekaných nástrah! Připomínejte si to limitovanou sérií triček a tisků. Autorem je Prokop Bartoníček a výdělek pomůže Ex Post ustát těžký rok.

“Odolnost je vlastnost, která byla letos zapotřebí víc než kdy před tím. Aktuálně dokončuji světelný objekt, jehož součástí je i typografie, kterou jsem modeloval a tiskl. Než bude Resilience k vidění, připravil jsem limitovanou sérii sítotisků na papír a trička. Budou připomínat, že pro zvládnutí nástrah je třeba o sebe dbát.” Píše na autor.

V případě zájmu si tričko či tisk rezervujte na našem e-shopu a vyzvědněte si ho v domluvený čas v naši galerii. A nebojte se, dodržujeme všechna protipandemická nařízení!


Triček je pouze 10 ks na design v dané velikosti, za 850 Kč.
Papír B2 (70 x 50 cm), edice o 44 ks, cena 3.500 Kč.
Papír B1 (100 x 70 cm), edice o 11 ks, cena na dotaz.

Optická magie, rotující abstrakce! BiggBoss vydává knihu o díle grafika Milana Dobeše

Nakladatelství BiggBoss ve spolupráci s Milan Dobeš Museem vydávají výtvarnou publikaci MILAN DOBEŠ: GRAFIKA 1962 – 2017. Kniha v soustředěném grafickém provedení od Kristiny Ambrozové shrnuje impozantní tvorbu titulního mága kinetického umění.
Křest se uskuteční v úterý 8. září 2020 od 18:00 v pražské galerii Ex Post a následně ve středu 9. září 2020 od 16:00 v Milan Dobeš Museu v Dolních Vítkovicích. Na eventech vystoupí kurátor a mecenáš umění Jan Světlík a výtvarník a hudebník Vladimir 518.

Génius geometrické abstrakce a kinetického umění, multimediální umělec a průzkumník nových prostorových iluzí. Tak by se dala charakterizovat umělecká osobnost výtvarníka Milana Dobeše. “Dobešova grafická tvorba je zajímavý a významný fenomén na poli grafického umění, a to nejen v kontextu střední Evropy,” říká kurátor Jan Světlík o devadesátiletém kreativci, který za svou nadčasovou grafickou tvorbu získal např. Zlatou medaili na Trienále grafiky v Norsku v roce 1999. O světovou pozornost přitom nepřichází dodnes – důkazem je účast na zásadních výstavách konstruktivismu či kinetismu, ať už v Paříži či ve Frankfurtu nad Mohanem.

“Světelně kinetické objekty Milana Dobeše jsem vždy považoval za výjimečné příklady práce s tvarem, prostorem a světlem, které jsem ovšem mohl znát pouze z dobové fotografické dokumentace. O to víc mi otevřela oči návštěva expozice jeho muzea v Dolních Vítkovicích. Expozice zasadila jeho celoživotní dílo do kontextu tvorby československých i zahraničních generačních souputníků,” shrnuje svou zkušenost s dílem průkopníka evropského op-artu Vladimir 518.

Kniha Milan Dobeš: Grafika 1962 je definitivním završením a zároveň komplexním záznamem úspěšné výstavy Milan Dobeš 90, kterou pro renomované Milan Dobeš Museum v roce 2019 připravila kurátorská dvojce Jan Světlík a Zdeněk Sklenář.

Milan Dobeš Museum bylo zásluhou mecenáše umění Jana Světlíka otevřeno ve dvoraně Multifunkční auly Gong v ostravských Dolních Vítkovicích v červenci 2017. Jeho kulturní aktivity jsou podporovány Moravskoslezským krajem. Ve sbírce Svetlik Art Foundation se nachází kompletní grafická tvorba Milana Dobeše, rovných 155 grafických listů. Prezentována jsou zde ovšem díla dalších českých i zahraničních autorů – patří mezi ně např. Josef Albers, Victor Vasarely, Zdeněk Sýkora, Getulio Alviani, Alberto Biasi, Jesús Rafael Soto, Ludwig Wilding, Franco Costalonga a mnoho dalších.


Zdroj článku: BiggMagg

Tiskneme štíty pro živnostníky

Po několika týdnech charitativní činnosti startujeme výrobu i pro potřeby podnikatelů.

V průběhu března až května 2020 jsme vyráběli ochranné štíty, které jsme rozdávali zdravotníkům nejen do pražských nemocnic. Podpořili jsme tak např. ÚVN, Thomayerovu nem., ale i zdrav. střediska v Krkonoších.

V březnu se dílna Ex Post změnila na manufakturu na ochranné pomůcky.

S uvolňováním zákazů se na nás čím dál tím častěji obracejí i živnostníci a drobné firmy, které štíty potřebují pro sebe či své zaměstnance. Rozhodli jsme se přijmout tyto poptávky a snížit tak naše náklady spojené s charitativní výrobou.

Potřebujte vyrobit štít?
Vyplňte formulář, ozveme se!

Standardní barva černo-šedá. Kratší hledí než u modelu pro lékaře (16 cm) umožňuje sklon hlavy při práci.
Cena za standardní kus je 300 Kč + DPH. Platba na fakturu předem.
Osobní odběr v Ex Post (Příčná 1, Praha 1) sedm dnů po obdržení platby.

  Jméno

  E-mail

  Telefon

  Fakturační údaje

  Popis činnosti

  Počet kusů

  Extra barva nebo logo?

  Kdy?

  Opište

  captcha

  Aeon Art Collective

  V roce 2018 vznikla skupina Aeon. Tento mezinárodní kolektiv tvůrců se „dopouští“ prací, které nikoho nenechají bez názoru.

  Volné seskupení několika osobností, mezi nimiž najdete historika umění, ekonoma, umělce pracujícího se světlem, truhláře, ale i technického inženýra, má své zázemí především v Praze a Berlíně.

  Aeon pracují s plátny starých mistrů jako se základy pro své další vyjádření. Radikální spojení vrstev, která dělí staletí, vytváří působivé, řemeslně precizní reinterpretace starodávných děl plných napětí a překvapení.

  Více na www.aeon.art.

  Twitter kolektivu Aeon

  Říjnový harness workshop — dva návrhy

  Třetí edice úspěšného harness workshopu přináší dva různé návrhy k realizaci! Vyberte si jeden ze dvou designů a přijďte si ho vyrobit.

   

  Host kulturního centra Ex Post, berlínský návrhář Jasa Gladez (spoluzakladatel zn. Degenerotika), si ve zpracování kůže nezadá se značkami jako Zana Bayne či Fleet Ilya. Zkušený designér se zájemcům vždy věnuje intenzivních pět hodin, během kterých si každý z nich vyzkouší všechny potřebné postupy pro výrobu kožených módních doplňků.
  Z večerní dílny pro osm účastníků si krom zkušeností lidé odnesou vlastní kožený harness s puncem značky, který běžně stojí nad 5.000 Kč.

  Termíny, ceny, i podrobnosti o návrzích zde:
  [ Harness Workshop — práce s kůží s lektory z Berlína ]