Nové a velké práce Jakuba Roztočila

V rámci dlouho probíhající spolupráce Ex Post a Jakuba Roztočila, o které jsme vás informovali minulý rok v listopadu, vzniká celá řada nových prací autora. Poslední kusy mají úctyhodné proporce a budou u nás k vidění již toto září.
Kurátorem výběru pro chystanou expozici, s názvem Rozlité konstelace, bude Jan Kudrna. Ten se s Jakubem nedávno potkal v jeho atelieru a své první postřehy formuloval v následujícím textu.

Malba jako médium je, jak se dnes populárně tvrdí, „otevřená platforma“, která pokrývá téměř vše, co se jen trochu vztahuje k základní rovině obrazu. V případě Jakuba Roztočila je výchozí autorský kód posunutý do jiné roviny. Jakub, jak sám říká, je sochařem, jak školením, tak svou podstatou. Maluje obrazy, které jsou určitým přepisem zdrojové hudební skladby do vizuálního výstupu v podobě malovaného obrazu.

Malba je navíc generována strojem, který je téměř autonomním objektem, sochou, jenž však není schopen fungovat bez autentické autorovy intervence. Jsou tedy Roztočilovy malby určitým derivátem sochy, které produkují malbu jako svou bytostnou součást?

Jakkoliv může tato metoda tvorby působit odosobněně, z určitého pohledu není silnější autorské autenticity než té, která je založena na tak promyšleném technickém a konceptuálním základu. V Janově evangeliu stojí: „Na počátku bylo Slovo…“ V případě Jakuba Roztočila stojí na počátku jeho malby zvuk.

Určitým způsobem není celý proces nic jiného než převedení zvuku, jako zcela autentického autorského projevu, do vizuální podoby. Nakolik je tvorba jednotlivé zdrojové skladby odvislá od možného (či předpokládaného?) vizuálního výsledku? Nebo je celý velmi sofistikovaný proces ve výsledku přísně řízen dílem náhody? Zásadní zůstává neopakovatelná možnost zhmotnění zvukové stopáže a posunutí jednoho segmentu osobní tvůrčí energie do sféry čisté vizuality, která je podpořena striktní barevnou doktrínou základní palety.

Přičemž technologické atributy umožňují základní barevné škále ve výsledku utvářet téměř nekonečné množství kombinací.

Výstava bude zahájena ve středu 13. 9. (od 18.00) a potrvá do 5. 10. 2023. Přesné otevírací časi si ověřujte zde.

Webová stránka Jakuba Roztočila zde.