VÝTVARNÝ KURZ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

– PO STOPÁCH VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Kurz mapuje hravou a především tvůrčí formou dějiny výtvarné kultury – od pravěku k současnému modernímu umění. Věnuje se architektuře, malířství, sochařství i užitému umění.

Děti si vytvoří v průběhu kurzu nejen své vlastní ucelené portfolium výtvarných prací, ale také teoretický přehled o dějinách výtvarné kultury.

– OD: 12. září 2019
– KDE: galerie Ex Post, Příčná 1 – Praha 1
– KDY: vždy ČTVRTEK od 15:30 do 17:00 hodin
– KAPACITA: 8 až 10 dětí
– VĚK: od 9 do 15 let

– cena: 2.200 Kč za pololetí
(materiál a veškeré pomůcky jsou v ceně)

Přihlášení na první pololetí je možné nejpozději do 26. srpna 2019, emailem na youth@pebe.cz

Forma i náplň programu je uzpůsobena tak, aby maximálně vyhovovala dětským potřebám i možnostem, respektovala individualitu a přispívala k rozvoji osobnosti každého dítěte.

Garant a lektor: MgA. Veronika Šrejmová
– Je absolventkou Environmentálního designu Fakulty umění a architektury v Liberci. Své studium strávila v ateliéru konceptuálního umění u MgA. Leony Matějkové, ateliéru architektury u prof. Dr. Ing. arch. Bořka Šípka a atelieru fotografie a filmu u prof. Jaroslava Brabce. V současné době se věnuje tvůrčím činnostem různého zaměření, konceptuálnímu umění a klasickému animovanému filmu, kterým se zabývá převážně s dětmi a mládeží. Svůj cit k umění i k dětem propojila studijním programem Specializace v pedagogice na Katedře pedagogiky a psychologie v Liberci.
Od roku 2016 spolupracuje s galerií a kulturním centrem Ex Post v Praze, kde se začala věnovat výtvarně-vzdělávacím aktivitám, doprovodným programům, kurzům a víkendovým workshopům pro děti, základní a mateřské školy.