Dětem

Do výstav, akcí a dalších aktivit Ex Post, bývalé pošty v Příčné ulici na Praze 1, zapojujeme také děti a mládež. Pomocí výtvarně vzdělávacích programů máme zájem seznámit mladší generaci hravou a tvůrčí formou nejen se současným kulturním děním naší i zahraniční scény, ale také s novými tématy v oblasti umění.

[ News-letter – Program pro děti ]

Práci s tím, co nám není pouze prvoplánově předkládáno a snahu o vedení k hlubšímu nazírání na okolní svět, pokládáme za jeden z podstatných vkladů pro kvalitní život, který můžeme dětem a mládeži poskytnout. Vzdělávací programy vnímáme jako nástroj pro náhled na umění z různých úhlů, hledání nového vyjadřování a především také prostor pro tvorbu, společné setkávání a diskuzi.

Navštívit nás mohou děti nejen společně se svými rodiči v rámci pravidelných víkendových dílen, ale také se svými kamarády a spolužáky ze školy či školky. Formu i náplň programu přizpůsobujeme tak, aby maximálně vyhovovala dětským potřebám i možnostem. Respektujeme zároveň i jejich individualitu a snažíme se o vytvoření ideálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte.

Pro lepší organizaci jsme založili facebookovou skupinu s názvem Ex Post – výtvarně vzdělávací programy pro děti. Budeme rádi, když se přidáte!

Kontakt, rezervace a bližší informace na tel.: 604 168 773, nebo na emailu youth@pebe.cz.

MgA. Veronika Šrejmová, garant a lektor výtvarných programů Ex Post