Dětem

Výtvarně-vzdělávací programy centra Ex Post, bývalé pošty v Příčné ulici na Praze 1, jsou profesionálně připravená tvůrčí pásma pro děti a rodiče, mateřské a základní školy. Jsou prostorem svobodné tvorby a vyjadřování, ale také atraktivním zdrojem zkušeností se současným uměním.

[ News-letter – Program pro děti ]

[ Aktuální nabídla programů pro ZŠ a MŠ ]

[ Víkendové dílny pro děti a rodiče ]

Navštívit nás děti mohou nejen společně se svými rodiči v rámci pravidelných víkendových dílen, ale také se svými kamarády a spolužáky ze školy či mateřské školky.

Obsah programů pro MŠ a ZŠ je koncipován dle platných rámcových vzdělávacích programů předškolního a základního vzdělávání vydaných MŠMT. Respektuje vzdělávací cíle a naplňuje vzdělávací záměry, které z rámcových vzdělávacích programů vyplývají. Dílčí cíle, obsažené v jednotlivých programech, naplňují cíle obecné a jsou s nimi v souladu.

Formu i náplň programu přizpůsobujeme tak, aby maximálně vyhovovala dětským potřebám i možnostem. Respektujeme zároveň i jejich individualitu a snažíme se o vytvoření ideálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte.

Rezervace a bližší informace na tel.: 604 168 773, nebo na emailu youth@pebe.cz.

Pro lepší organizaci jsme založili facebookovou skupinu s názvem Ex Post – výtvarně vzdělávací programy pro děti. Naše výtvory pak můžete sledovat na Instagramu pod #expostyouth.

„Práci s tím, co nám není pouze prvoplánově předkládáno a snahu o vedení k hlubšímu nazírání na okolní svět, pokládáme za jeden z podstatných vkladů pro kvalitní život, který můžeme dětem a mládeži poskytnout. Vzdělávací programy vnímáme jako nástroj pro náhled na umění z různých úhlů, hledání nového vyjadřování a především také prostor pro tvorbu, společné setkávání a diskuzi.“

MgA. Veronika Šrejmová, garant a lektor výtvarných programů