Dětem

Do výstav, akcí a dalších aktivit Ex Post, bývalé pošty v Příčné ulici na Praze 1, zapojujeme také děti a mládež. Pomocí výtvarně vzdělávacích programů máme zájem seznámit mladší generaci hravou a tvůrčí formou nejen se současným kulturním děním naší i zahraniční scény, ale také s novými tématy v oblasti umění.

[ News-letter – Program pro děti ]

Práci s tím, co nám není pouze prvoplánově předkládáno a snahu o vedení k hlubšímu nazírání na okolní svět, pokládáme za jeden z podstatných vkladů pro kvalitní život, který můžeme dětem a mládeži poskytnout. Vzdělávací programy vnímáme jako nástroj pro náhled na umění z různých úhlů, hledání nového vyjadřování a především také prostor pro tvorbu, společné setkávání a diskuzi.

Navštívit nás mohou děti nejen společně se svými rodiči v rámci pravidelných víkendových dílen, ale také se svými kamarády a spolužáky ze školy či školky. Formu i náplň programu přizpůsobujeme tak, aby maximálně vyhovovala dětským potřebám i možnostem. Respektujeme zároveň i jejich individualitu a snažíme se o vytvoření ideálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte.

Pro lepší organizaci jsme založili facebookovou skupinu s názvem Ex Post – výtvarně vzdělávací programy pro děti. Budeme rádi, když se přidáte!

Kontakt, rezervace a bližší informace na tel.: 604 168 773, nebo na emailu youth@pebe.cz.

MgA. Veronika Šrejmová, garant a lektor výtvarných programů Ex Post

Stálá nabídka výtvarně vzdělávacích programů pro MŠ a ZŠ:

1. Z galerie do pohádky a zpět – program pro MŠ

Galerie nemusí být jen o umění, ale také o dobrodružství, kouzlech a záhadách. Co vše se může dít v zákulisí? Pomůžete nám to odhalit? Dozvíme se také spoustu zajímavých věcí, budeme si povídat, ale především tvořit!

– Délka programu: 60 – 90 minut
pozn.: Konec programu, jeho obsah i forma je individuální v závislosti na cílové skupině a jejích možnostech.

– Cena: 70 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

– Kontakt: MgA. Veronika Šrejmová, garant výtvarně-vzdělávacích programů, tel.: 604 168 773, email: youth@pebe.cz

– Rezervace: Min. 3 dny předem na uvedený kontakt.

2. Jak se dělá galerie – dílna pro ZŠ

Jste zvídaví a zajímá Vás, jakým způsobem funguje galerie a jak vypadá cesta uměleckého díla? Jak se o ně galerie stará a jak se vystavují? Nahlédněte s námi do zákulisí galerijního tajemství. Během programu prožijeme cestu vlastního uměleckého díla od jeho vzniku až po společnou mini výstavu. Dozvíme se spoustu zajímavých věcí, budeme si povídat, ale především tvořit!

– Délka programu: 90 – 120 minut
pozn.: Konec programu, jeho obsah i forma je individuální v závislosti na cílové skupině a jejích možnostech.

– Cena: 70 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

– Kontakt: MgA. Veronika Šrejmová, garant výtvarně-vzdělávacích programů, tel.: 604 168 773, email: youth@pebe.cz

– Rezervace: Min. 3 dny předem na uvedený kontakt.

 

Obsah programů je koncipován dle platných rámcových vzdělávacích programů předškolního a základního vzdělávání (dále jen RVP PV a ZV), vydaných MŠMT. Respektuje vzdělávací cíle a naplňuje vzdělávací záměry, které z RVP PV a ZP vyplývají.

Dílčí cíle, obsažené v jednotlivých programech, naplňují cíle obecné a jsou s nimi v souladu.

Programy jsou otevřené i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným. Respektujeme jejich individualitu a snažíme se o vytvoření ideálních podmínek k rozvoji osobosti každého dítěte. Naplnění programu je možné přizpůsobit tak, aby maximálně vyhovovalo dětským potřebám i možnostem.

Délka programu, jeho obsah i forma je individuální v závislosti na cílové skupině a jejích možnostech.