Cyklus přednášek „Umění, kultura a nová média“

Již 12. dubna v Ex Post startuje doprovodný program k cyklu přednášek „Umění, kultura a nová média“, který organizují Studia nových médií FF UK pro studenty a širokou veřejnost. V Ex Post budou probíhat přednášky a diskuse k tématům, která propojí umění, kulturu a nová média a nabídnou mezioborový pohled od vybraných umělců, teoretiků a kurátorů.

Program:

12. dubna / Lubor Benda

Jako první se představí Lubor Benda (*1967), který žije a pracuje v Praze. V 80. letech vytvářel elektronickou hudbu. Později pak přešel k multimediální tvorbě. Aktivně se angažoval na poli virtuální reality a od roku 1996 vedl Laboratoř nových médií při sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Účastnil se a pořádal první výstavy novomediálního umění v ČR – jmenovitě „Orbis fictus“, která představila počítačové instalace, virtuální prostor, manipulovaný obraz a laser za účelem zpracování podnětů, které přináší život v naší společnosti, kde se důležitým a mocným subjektem stala média masové komunikace v podobě internetu a televize. Dále se zúčastnil např. výstavy „Jitro kouzelníků?“.

[ Event ]

Facebook event ]

26. dubna / Lucie Svobodová

Jako druhá přijala pozvání vizuální umělkyně a průkopnice umění nových médií – Lucie Svobodová (*1963). Absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a další zkušenosti získala na řadě odborných stáží v zahraničí. Ve své práci se zabývá prostorem, pohybem a zpětnou vazbou ve spojení s novými technologiemi. Její dynamickou a interaktivní tvorbu lze vidět v řadě animací a videoklipů. Svobodová experimentuje s různými druhy elektronických médií, laserem, animačními softwary, internetem, virtuální realitou, umělou inteligencí a digitálním zvukem. V roce 2003 spoluzakládala Institut intermédií a v současné době vyučuje grafickou tvorbu na ČVUT.

10. května / Jan Kulka

Dalším hostem programu je Jan Kulka (*1985). Kulka je tvůrcem instalace „Kouzelná skříňka“ neboli “audiovizuálního monstra”, v němž autor znovu objevil výzkumy Jana Evangelisty Purkyně a uvedl je do současného kontextu. Jan Kulka ve své přednášce představí své experimentální projekční zařízení inspirované pozorováním subjektivních zrakových vjemů, které vzniklo jako bakalářská práce na Katedře střihové skladby pražské FAMU.