Pásové dopravníky Roberta Vlasáka

V rámci mezinárodního projektu Frontiers of Solitude – Na pomezí samoty v Ex Postu vystavuje výtvarník Robert Vlasák. Jeho pásové dopravníky tu budou k vidění do 6. března.

Frontiers of Solitude – Na pomezí samoty je výstava, která propojuje díla českých, islandských a norských umělců. Jejich společným tématem je zkoumání vlivu energetického průmyslu na životní prostředí.

Robert Vlasák (*1978) vytvořil pásové dopravníky v reakci na invazivní metody získávání uhlí v Severočeské uhelné pánvi. Všímá si, jak je krajina postupně rozebírána těžební technikou, roztříděna podle užitečnosti a znovu uložena. Jeho instalace miniaturních dopravníků je doplněna o autentický hluk z velkolomu.

Autor v rámci projektu zachycuje nepřetržitý pohyb, který probíhá v těžebním lomu. Pásové dopravníky fungují jako komplexní soustava vzájemně propojených strojů, které jsou ovládány neviditelným řídícím centrem. Toto centrum představuje lhostejný vztah člověka k přírodě a životnímu prostředí. Centrum bezohledně a systematicky mění krajinu kolem lomu a mechanicky střeží permanentní pohyb pásových dopravníků. Autor tak svou instalací poukazuje na instrumentální přístup člověka k přírodním zdrojům.

Robert Vlasák pracuje jako odborný asistent v ateliéru Přírodní materiály na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ve své tvorbě se zajímá o mechanické a optické vlastnosti různých materiálů. Pracuje s pohybem a rovnováhou a experimentuje s elektronikou a zvukem.

Event ]

Facebook Event ]

Photo 21.02.16 16 23 04