Sexplicit vol. 3 v Kotvě – jen do středy 22. února

Už jen posledních pár dní máte možnost navštívit výstavu s názvem Sexplicit vol. 3, která v OD Kotva velkorysým způsobem otevřela téma lidské sexuality.

Celá výstava, úzce propojená s naší individualitou a především jedinečností, nás mohla vtáhnout do tématu, které balancuje na pomezí společností předkládaných norem a etiky. Nejedná se však o kontroverzní výstavu, která chce být šokující a zajímavá, ale snaží se nám dát velmi taktně důležitý prostor pro pochopení a uvědomění si vlastní intimity a sexuality, která je navzdory možných odlišností zcela přirozená.

Kurátorem výstavy Sexplicit vol. 3 je provozovatel kulturního centra Ex Post Prokop Bartoníček, který celou expozici uchopil působivým způsobem. Součástí vkusné výstavy, skládající se nejen z fotografií, sítotisku, malby nebo pálené keramiky, jsou také například instalace, interaktivní objekty a video art.

Tento velmi silný celek, který se podařilo shromáždit přibližně od pětadvaceti umělců, doplňují a ucelují tematické lidové verše nebo úryvky z literárních děl například Vítězslava Nezvala.

Na výstavě si můžeme přiblížit také díla Káji Saudka s erotickou tématikou z období 50. až 70. let nebo například módní tvorbou Tatjany Warnecke.

„Málo co je v životě tak určující jako lidská sexualita. I tento běžně skrývaný soubor lidských vlastností a jevů definuje silně to, kdo jsme a jak se chováme. I tak se s ním mnozí neumíme či nemáme možnost vyrovnat,“ popisuje koncept výstavy kurátor Prokop Bartoníček a dodává: „Skutečná sexualita jednotlivců je však unikátní a vždy tak alespoň trochu vybočuje z toho, co se obecně označuje za normální. A právě společná výstava jako tato je příležitostí hledat v těchto jedinečných odlišnostech jejich krásu.“

Mezi vystavující umělce vedle například Tomáše Němce, Michala Škapy, Barbory Lazarczykové, Adama Jílka nebo Michaely Džurné patří i Lukáš Prokůpek, který zde představuje sekvenci ze svého připravovaného debutového filmu s názvem Liebe.

Lukáš Prokůpek při své práci hledá jiné a neotřelé způsoby pro vyjadřování a ani tento projekt není výjimkou. Ve svém autorském filmu, jehož příběh se odehrává v prostředí německé Rujány, se soustředí na práci s reálným světlem a přirozenou atmosféru. Pro Lukáše Prokůpka charakteristický šum, pixelová „hrubost“ a nedokonalost obrazu velmi dobře a silně podtrhuje jeho záměr, vyhnout se klasickým postupům. Jak uvedl sám Lukáš, film je pro něj jednou z nejsilnější formy umění, která se na nás nejvíce podepisuje a dotýká se nás. Černobílé sekvence z filmu Liebe, které můžeme na výstavě shlédnout, i reprodukce v expozici na nás dýchnou opravdovostí a zanechají v nás velmi mocný dojem.

Výstavu Sexplicit vol. 3 můžete navštívit až do 22. února ve 3. patře OD Kotva.